Følg

— Cannabis er ikke medisinsk risikabelt, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

t.co/RanoGEJckL

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.