Vi mottar stadig henvendelser fra leger og spesialister som har spørsmål knyttet til dosering av cannabismedisiner. Nå har det blitt utviklet og publisert en grundig gjennomgang av ulike protokoller for dosering og administrasjon av cannabismedisin for smertepasienter. Vi anbefaler norske leger og spesialister å benytte disse retningslinjene som et utgangspunkt i egen praksis.

jcannabisresearch.biomedcentra

Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.