Følg

Corona-app, Coronaviruset - Dette hastverket er livsfarlig - Dagbladet
Blei fyrst no klar over denne leiarartikkelem i Dagbladet. Dei kritiserer hemmeleghaldet og hastverket i arbeidet med koronaappen.

dagbladet.no/kultur/dette-hast

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.