Følg

Du kan nå få en forenklet tidslinje på snabelen.no! Joohoo!😀

Du kan fikse dette ved å huke bort "advanced UI" i preferanser/settings.

Nye brukere vill også starte med nye UIen og må velge å ha flere tidlinjer om de ønsker det.

Vis tråden
Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.