Følg

Med at det e så mykje folk som strømmar fra Twitter vedder eg på at det e fleire norske som kommer til fediverset også?

Så om du e norsk og e på mastodon, da kan du vurdere å lage deg brukar på snabelen.no

Og om du kjenner nokon som ha eit alternativ til Twitter, vis døm mastodon og snabelen!

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.