Følg

Instanse oppdatering!

Da har eg gjort @Jordbruket til moderator på instansen. Det betyr at hu har muligheita til å slette og målbinde folk her på snabelen.

Og du kan også gå til henne om det e noko som ikkje e i orden.

@christoffer har også administrator rettigheiter ettersom det e meg. ;)

Ska fortløpande legge døm til i liste på "utvidet informasjon" sia så folk veit lettare kvem som e moderatorar.

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.