Følg

Veldig kjedelig med folk som lager brukere og som ikkje gjør så mykje gale, men så er de her berre for å teste grensene og høyrer ikkje på advarseler.

Eineste eg kan si da "begone thot"

😅

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.