Følg

Gjerne gjør tuuter om valjet så ska eg booste! Å stemme uansett parti er utrolig viktig!

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.