Følg

Om du er i ein organisasjon eller lignande og har lyst til å introdusere fleire til Mastodon så går det an å invitere Christoffer Tallerås til å ha ein prat eller presentasjon av desentraliserte sosiale medier hos dere!

Han er ein visuell kunstner, fri-kultur aktivist og er også hen som starta instansen snabelen.no, og har gjort fleire slike presentasjoner/forelesninger tidlegare.

Her er mastodonen hans:
@ChrisTalleras @christoffer

Du kan få tak i hen med eposten contact@christalleras.no

Og om du er ein som kan prate om desentraliserte sosiale medier så anbefaler eg å rekke ut til folk og organisasjoner for å fortelle døm om det.

Vi treng ambassadørar som kan forklare og vise fram kor fint desentraliserte sosiale medier er!

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.