Følg

Gjerne skriv kvifor nokon er rapportert om døkk rapportera nokon. Gjer det enklare å finne ut kva ein ska gjøre med brukaren 😁

Håper folk har hatt ein fin høstferie nå, og håper dei som går inn i høstferien no også får ein fin høstferie!

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.