Følg

I dag e det som heite ell i dag og det e kvar Fredag.

Det er at man deler kule folk å følje og derfor håpe eg at folka på snabelen.no e med på dette.

Skriv dei to taggene nemt over og legg til nokon å følje, her er nokon kule adminer fks.

Skapar tå Mastodon og leiar tå mastodon.social
@Gargron

Leiar tå mastodon.art som delar mykje art
@Curator

Leiar tå linuxrocks.online
@omnipotens

Leiar tå Oslo's mastodon instanse
@themayor

No e det opp til dykker å gjere det samme!

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.