Følg

For å fremme bruken tå desentralisert chat også har eg laga ein chatte gruppe på Matrix

matrix.to/#/!wbgBGYSHfEKUkjIxm

Funker også med IRC på freenode med kanalnamnet

Alle snabel folk e velkomne!

@SnabelAdmin Garantere ikkje at eg kjem til å være fryktelig aktiv der, men kjem til å sjekke der ;)

@SnabelAdmin
Eg fekk ikkje den lenka til å virke med RiotX på Android, heller ikkje å søke opp kanalen. Mogleg det er ein issue med RiotX for alt eg veit. Alternativt kan du merke kanalen som at den skal publiserast.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.