For å fremme bruken tå desentralisert chat også har eg laga ein chatte gruppe på Matrix

matrix.to/#/!wbgBGYSHfEKUkjIxm

Funker også med IRC på freenode med kanalnamnet

Alle snabel folk e velkomne!

@SnabelAdmin
Eg fekk ikkje den lenka til å virke med RiotX på Android, heller ikkje å søke opp kanalen. Mogleg det er ein issue med RiotX for alt eg veit. Alternativt kan du merke kanalen som at den skal publiserast.

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.