Følg

I dag e det føljar fredag!

Det betyr at vi anbefale folk å følje i fediverset! (Og må ikkje berre være norske folk!)

Eg gjorde ein sist Fredag som eksempel: snabelen.no/@SnabelAdmin/10318

Eg booster føljar fredag tuter! 😁

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.