Følg

Sjår ut Mastodon slår skikkelig an i Spania og spansk talende land no. Veldig tøft, virke litt som når Mastodon slo ann i India. 😁

@SnabelAdmin Eg kryssar fingrane. Redusere behovet for sentraliserte serverfarmar og redusere talet høgverdimål for innbrot er bra saker. og alt det der.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.