Følg

Sjår ut Mastodon slår skikkelig an i Spania og spansk talende land no. Veldig tøft, virke litt som når Mastodon slo ann i India. 😁

@SnabelAdmin Eg kryssar fingrane. Redusere behovet for sentraliserte serverfarmar og redusere talet høgverdimål for innbrot er bra saker. og alt det der.

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.