Følg

Eg har blitt fryktelig usikker på korleis patreon greiene ska funke med snabelen.no

Eg lar dykker bestemme! Under e det avstemming kvar du kan påverke korleis det blir.

Burde snabelen ha sin eiga patreon eller være ein del tå min eiga. Det siste gjer at det blir midre sakar og helde styr på.

Mi patreon: patreon.com/christalleras

Snabel patreonen: patreon.com/snabelen

@SnabelAdmin Jeg synes det er mer ryddig å ha en egen Patreon til Snabelen. Da får du en bedre indikasjon på hvor dedikerte Snabelfolket egentlig er.

@haldorsen Det er eg eigentleg enig ti, og sjår ut til at flest også vill ha det slik 🤔

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.