Følg

Visste du at du kan ha eit flagg eller eit anna ikon i namnet ditt på Mastodon?

Du berre skriv : kode : (uta mellomrom) koden i namnet også vill det visest frem som ikonet du har skrevet koden til!

Eksempel:

: noreg : = :noreg:

Gleder meg til å sjå meir av det på snabelen! 😁

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.