Følg

Rart at så mange registrerar seg men ikkje gjer noko med brukaren. Eg trur det har med at vi har godkjenningsystem slik at folk kan berre registrere seg og begynne å bruke mastodon.

Godkjenningsystemet er bra for å sikre mot at nokon registrerar seg for å finne på tull eller at vi skal få masse botter.

Men no er det nesten aldri robot registreringar. Kanskje eg skal ha åoen registrering at?

@SnabelAdmin Må folk som blir invitert direkte også gjennom godkjenningsprosessen?

@rsolva @SnabelAdmin

Nei, man treng ikkje det

Og prater ikkje berre om den siste tiden, men sida eg starta å ha godkjenningsprosessen.

@christoffer @rsolva @SnabelAdmin Meiner du at dei sender inn registreringa, og så aldri gjer meir sjølv om brukaren er vorte godkjent?

@SnabelAdmin Jeg hadde en del spamforsøk på bokgruven.no. Men hvis man orker å gå gjennom nye brukere i etterkant går det vel.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.