Følg

Snabelen.no er herved ein del av frikultur.org og framstår som ein del av organisasjonens tilbud. 😇

@SnabelAdmin frikultur.no var akk så nært, men akk så fjernt, ser eg. :\

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.