Følg

Om du bruker snabelen anbefalar eg å bli medlem av organisasjonen Fri kultur!

frikultur.org/bli-medlem/

Snabelen er eit prosjekt hos fri kultur, ein ny organsiasjon som jobbar for å få til meir aktivitet og engasjement inna digitale rettar, fri programvare og digital kultur.

Som medlem vil man få moglegheita til å påverke organisasjonen og kva slags retning den skal ta. Man vil også ha moglegheit til å ha i gong spennande prosjekter slik som denna instansen.

Eg har også avslutta patreonen for snabelen.no 😇

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.