Følg

Ny bloggpost frå mastodon!

blog.joinmastodon.org/2021/10/

Virkar som Madtodon jobbar med eit gigantisk prosjekt for å gjere noko med misinformasjon. Dei har antagelegt pusja fram pibliseringa pga. Trump greiene

@SnabelAdmin
Likar veldig godt idéen om å laga verktøy for å hjelpe folk sjølv å vurdere om noko er feilinformasjon, heller enn å ta Twitter si løysing der eit par personar sitt og håndplukker tweets i eit stort hav av feilinformasjon 😅
Men: "See whether other users have flagged the post as untrustworthy, and vote yourself" 😱

@SnabelAdmin
Hadde det vore tilfelle at fleirtalet veit kva som er sant og usant, så hadde klimakrisa forlengst vore løyst 🙄 og ein treng vel ikkje eingong fleirtall for å få ting flagga som feilinfo i eit slikt system?
Synest at det der høyres litt skummelt ut.

@SnabelAdmin
Men kan henda det ligg noko meir i det syatemet? Har spurt dei så får så kva dei svarar 😛

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.