Følg

Då er det endeleg blitt ordna slik at det er @frikultur som betalar for hostingen av snabelen.no 😎😎✌️✌️

Det betyr at det ikkje lengre er @christoffer som betalar for det av eigen lomme, men at det betales gjennom donasjonar og medlemskontingent hos fri kultur.

Det sikrar ein trygg og stabil økonomisk framtid for snabelen og dykkers brukare i det lange løp ettersom det ikkje lengre ligg på ein person og ein lommebok å haldet det i gong, men ein heil organisasjon!

om du er brukar av snabelen og har lyst til å vere ein del av spleiselaget du også anbefalar eg å bli medlem.

frikultur.no/bli-medlem

Å vere medlem koster 150 kr men er alt du trenger å betale for å støtte alle tenestene som fri kultur tilbyr og arbeidet dei gjer.

Samtidig får du demokratisk påverking, eigarskap og mohlegheita å skryte på deg at du er medlem.

@frikultur @christoffer

@SnabelAdmin @frikultur @christoffer Bra at Christoffer slepp dette åleine, og takk for dugnad så langt!

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.