Om dykk lurar på kvifor man ikkje sjår poster og artiklar som trender på / så visar det seg at kva slags språk du har vald å vise mastodon ti bestemmer kva slags innhald som kan vises der.

Så dersom du veljar engelsk så vil engelske poster og artiklar bli vist i utforsk fanen.

Men dersom du veljar norsk vil du berre sjå @bjoernstaerk som trender med posten sin.

Usikker på om det er ein feil eller ikkje. Norske mastodon er vertfall ikkje stort nok enda for ein slik funksjon

@bjoernstaerk Detta er eit enda større problem for slike som meg som likar å ha ting på nynorsk 😅

@SnabelAdmin Du får gje tebakemelding om at språk funksjonen ikkje fungere godt nok.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.