Følg

Vi er i ein tid på fødiverset der det meines at man ikkje kan dela mønstermaskin lagde bileter uta innhaldsvarsel og ditt og datt av andre ting som hull, spesifikke objekter osv..

Om det er detta nivået av innhaldsvarsel som trengs for enkeltindivider så er ikkje sosiale medier trygt for slike personar i utgongspunktet og det er uansvarlegt å medvirke til at dei brukar meir tid der.

Snabelen.no kjem difor ikkje til å medvirke til liknende bruk av innhaldsvarsel.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.