Følg

Merkar eit stort antall av postene her er berre kryssposting frå twitter. Lurar på om det er noko eg burde gjere noko med.

Poster gjort på twitter har lite verdi her på fødiverset og tar båndbredde frå andre poster som faktisk meint for og gir meining på snabelen.🤔

@SnabelAdmin kan være risikabelt å nekte folk kryssposting, selv om jeg ikke liker det heller (i hvertfall ikke automatisk kryssposting)

@SnabelAdmin Eg e enig. Det bler kanskje litt møje twitter for min smak.

Eg e åpen for forslag te nye lovar.

Kanskje ein lov om at mesteparten av innhold ska vera original innhold. Og ikkje kopiert direkte fra andre nettstedar.

@amici Eg praktisere ikkje anarki. Eg praktisere anarkisme, kampen mot hierarki. Å setta grensar for oss sjøl e ikkje ett brudd på anarkistiske idealar.

@vega Men lover er hierarki.

Å sette en grense kun for deg selv er ikke hierarki (dog i form av sosialt press kan den også da regnes som det). Men lover er hierarki, for det medfører rollene lovgiver, dommer og politi, bl.a., og står i veien for demokratisk dialog.

Hvis det er demokratisk dialog er det ingen lov - da alle lover er, i kraft av å være lov, absolutte, og håndheves av ansvarlig myndighet.

Forstår eg rett om du e imot brukarvilkår generelt? For dette e jo bare ett sett av lovar. Lovar mot homofobi, antisemitisme, spam og så vidare.

Snabelen har dommar (admin), lovgivar (admin) og politi (rapportørar) fra før av.

Det e ikkje någe som komme te å oppstå med ein ny lov.

@vega Forresten, en anarkist som ikke ønsker anarki, der vil jeg vel ikke kalle det en anarkist. Kanskje anarkist-lenende, heller?

For anarki er situasjonen som oppstår når alt hierarki er brutt ned, og anarkisme er filosofien som tar oss i bevegelse mot anarki.

@vega @amici anarkister er de beste for de gir makta til meg så eg kan innføre gode sosiale kontrakter sida dei ikkje vil innføre det mot meg

Og er jo bedre at eg gjer det ein at ein anna makt gjer det istaden og innførar noko som er dårlegt 😘

@SnabelAdmin Det fine med Mastadon er at hvis jeg ikke liker hvordan du oppfører deg, så bare flytter jeg, og forteller andre hvorfor jeg ikke vil anbefale dette stedet 🙂

Derimot, det faktumet at jeg kan ha en samtale med deg her nå, er en av punktene jeg oppgir nettopp for at folk bør komme til Mastadon, og da nevner jeg gjerne i samme slengen at jeg holder til her.

@amici så sant. Er ikkje så stort problem når man ikkje må fprhalde seg til geografiske begrensningar.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.