God 1. mai alle vi som ikke må glemme at vi er arbeidere. Vi har alle rettigheter vi trenger mer av og de vi kan stå i fare for å miste.

Jeg som er utdannet "ærketeoretiker", fysiker og matematiker, ville også absolutt satt pris på mer praktisk fokus og oppgaver i skolen, utdanning og arbeidslivet generelt. Jeg tror også at mer flytende overgang mellom praktisk og teoretisk ville lagt en demper på ekspertforakt og styrket sammholdet i samfunnet. Teori og praksis må alltid gå hånd i hånd.

@anderscs Samd og til lukke! Eg har flagget oppe og song internasjonalen (på nynorsk, sjølvsagt) ved flaggheisinga.

Følg

@aujawindar @anderscs Utøvarane av praksis og teori er begge i same båt. Dei sel tid av liva sine, i motsetnad til dei som har arbeidande kapital. Sistnemnte gruppe har berre overtydd ein dugeleg del av lønnstakarane at det er i deira eige beste interesse alliere seg med kapital heller enn folk. (Eg er ikkje sosialist ein gong, men 1. mai var ein god dag skrive dette.)

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.