@dataknut @harald Jeg har ikke noe problem å stole på selskaper som levererer SaaS. Gode eksempler er protonmail, Linode, webo, element.io.

Hos alle disse tilbyderne er det enkelt å se hva man betaler for, og hvordan de tjener penger. Når kjempene leverer tjenester til kommuner og skoler er det vanskeligere å se hva de tjener penger på (annet enn 200k i epostkontoer).

Jeg tror vi går glipp av mye fint om vi avskriver SaaS. Ikke alle har mulighet til å hoste selv.

@fyksen @dataknut @harald Jaudå, alle kan hoste sjølv. *host, host, hark* (-:

Følg

@aujawindar Eg har ikkje noko problem med lånord, men eg tykkjer rettskrivinga skal vera høveleg lydlik. Eg gjer difor framlegg om innføre ordet «håoste» for å drive ei teneste.</.5smilefjes>

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.