@Knut :noreg: Nei jeg stoler ikke på Google (ikke MS heller for den saks skyld, men av andre grunner.)

Vi bruker også GW på jobb, så jeg måtte lese igjennom disse betingelsene selv de jeg begynte. Det mest interessante er hvilke tjenester som faller utenfor avtalene. Der vil de fortsatt etter egne utsagn fortsatt samle inn adferdsdata som for alle andre. Disse tjenestene er selvsagt sauset inn i én brukerkonto og alt er lagt opp til at man skal gli over fra de tjenestene de selger (som uansett ikke er de mest innbringende når det gjelder datainnsamling) til de hvor de samler inn adferdsdata.

Den eneste måten du kan få en Chromebook til å ikke være et verktøy for å samle inn adferdsdata til Google er ved å roote den og installere et annet OS. Gjør du det så er det fine maskiner, men du må belage deg på å kanskje ansette en person til for å drifte dem.
Følg

@harald @dataknut Eg tykkjer dette er eit snabla godt poeng. Det koker ikkje ned til tillit til kva som står i EULA/SLA/ToS (som du uansett må vera proff for skjønne fullt ut), men kva som _ikkje_ står der (av di ein teknisk sett nyttar ei anna teneste, som du i praksis må bruke for bruke betaltenesta). Godt eksempel er da Google leverte fiber til sluttbrukarar for kunne drive trafikkanalyse på _all_ trafikken til brukarane, ikkje berre når det var AdSense m/vennar.

@Steinar @harald @dataknut eit annepoeng er jo at kommunen burde halde seg digitalt nøytralt også. Å ha meir etisk teknologi betyr at dei som jobber i kommunen, går på skule eller skal interagere med kommunen ikkje blir påverka til å bruke teknologi det er bred enighet kan vere dårlegt for samfunnet

Og det med diversitet er jo ein stor faktor. Opensource er mykje flinkare på å representere minoritetspråkog

Og når det er gratis i utgongspunktet burde jo det frigi pengar til ansatte

@christoffer @harald @dataknut Eg skal ikkje seie kva ein kommune burde gjera, for innføre opne tenester er grisevanskeleg. For det første må fleire kommuner samarbeide skal det henge på greip, men kommunar liker (ironisk nok) ikkje spleiselag. For det andre må ein da drive prosjekt sjølv, og det er genuint vanskeleg, men vert alltid undervurdert kor vanskeleg er. Dermed kjem ofte amatørar på banen, når det er akkurat der ein burde leigd inn profesjonelle som har gjort det før.

@Steinar

for innføre opne tenester er grisevanskeleg


Det er vi nok ikke uenige om. Spørsmålet er hvordan kan vi gjøre det lettere? Kan man bygge opp kompetanse i norske selskaper eller for den saks skyld offentlige institusjoner som kan gjøre det enklere? Både enklere å gjøre gode valg, og enklere å holde rakleverket gående på en fornuftig måte.

@harald Godt spørsmål, som dei seier. Det er enklare peike på problem enn formulere fornuftige løysingar...

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.