For å få økonomien i balanse foreslår kommunedirektør Kjetil Mjøsund fleire kutt.

Mellom anna å spare 200.000 kroner ved å fjerne e-postkontoar, som kommunen betalar for utan at dei er i bruk.­


https://www.nrk.no/trondelag/toffe-tider-i-indre-fosen_-kommunedirektor-foreslar-e-postkutt-for-a-spare-pengar-1.15669313

Hvordan i allverden klarer man å bruke 200000 på epostkontoer i utgangspunktet? I hvertfall på kontoer som ikke er i bruk? Kanskje noen kommuner burde tenke på å gå sammen om å drifte enkelte basistjenester selv. Legg til lagring, backup og dokumenthåndtering så tror jeg fort man kan spare inn nok til et par årsverk og en dugelig VPS som kan ta seg av dette.

#norge #økonomi #kommunepolitikk #IT-politikk

@harald Bruker lett 200k på e-post. Nå er det nok ikke e-post de mener, men samarbeidsløsninger som Office365 / Google Workplace. Ca 600,- nok året (EDU lisens) blir ca 300 epost kasser.

@Knut :noreg: Når de sier epostkontoer så må vi jo anta det er det de mener. Men mistenker du har rett i at de kaster bort penger på de dyreste og dårligste løsningene. Litt diskplass og en Raspberry Pi håndterer fint 300 epostkontoer med kapasitet til overs.

@harald Nja - vil ikke si de er dårlige. Penger på vedlikehold er jo en utfordring for kommunene hvis de skal hoste alt selv. Eks: Tr.Heim kommune har 16000+ Chromebooks. Driftes av 1 person. Vanskelig å konkurrere med et slikt kostnadsbilde. Det må da være andre drivere.

@Knut :noreg: Tja, hverken Microsoft eller Google har noensinne skjønt epost.

De chromebook-maskinene til Trondheim driftes nok ikke av én person, men de får "gratis" støtte fra Google i bytte mot at de hjelper dem med å samle inn data om innbyggerne (skoleelevene?) som blir utstyrt med spionvaren. Det er et knallgodt eksempel på hva kommuner ikke skal gjøre.

@harald Hm - såpass. Nysgjerrig spørsmål - Tenker du TOC’er hvor selskapene presiserer at dette er fin/selskapenes data ikke er til å stole på, kanskje at man generelt ikke kan stole på noen selskap som leveter SaaS?

@Knut :noreg: Litt vanskelig å skjønne hva du mener med det over, men forretningsmodellen til Google er godt kjent. Den er ikke å gi bort ting gratis/billig for veldedighetens skyld.

@harald Vel - var ikke annet en at jeg tenker det er et skille mellom betalt og gratis tjenestene. Helt klart lever de av data til reklame, men slik jeg forstår deres betingellser, brukes ikke dine data hvis du betaler for tjenestene. Gjelder Google og MS. En kan også bruke egne nøkler for krypteringen "at rest" (både google og MS). Alt koker dermed ned til "trust" - stoler en på det som står skrevet i betingelsene til betalte tjenester som O365 og Google Workplace.

@Knut :noreg: Nei jeg stoler ikke på Google (ikke MS heller for den saks skyld, men av andre grunner.)

Vi bruker også GW på jobb, så jeg måtte lese igjennom disse betingelsene selv de jeg begynte. Det mest interessante er hvilke tjenester som faller utenfor avtalene. Der vil de fortsatt etter egne utsagn fortsatt samle inn adferdsdata som for alle andre. Disse tjenestene er selvsagt sauset inn i én brukerkonto og alt er lagt opp til at man skal gli over fra de tjenestene de selger (som uansett ikke er de mest innbringende når det gjelder datainnsamling) til de hvor de samler inn adferdsdata.

Den eneste måten du kan få en Chromebook til å ikke være et verktøy for å samle inn adferdsdata til Google er ved å roote den og installere et annet OS. Gjør du det så er det fine maskiner, men du må belage deg på å kanskje ansette en person til for å drifte dem.
Følg

@harald @dataknut Eg tykkjer dette er eit snabla godt poeng. Det koker ikkje ned til tillit til kva som står i EULA/SLA/ToS (som du uansett må vera proff for skjønne fullt ut), men kva som _ikkje_ står der (av di ein teknisk sett nyttar ei anna teneste, som du i praksis må bruke for bruke betaltenesta). Godt eksempel er da Google leverte fiber til sluttbrukarar for kunne drive trafikkanalyse på _all_ trafikken til brukarane, ikkje berre når det var AdSense m/vennar.

@Steinar @harald @dataknut eit annepoeng er jo at kommunen burde halde seg digitalt nøytralt også. Å ha meir etisk teknologi betyr at dei som jobber i kommunen, går på skule eller skal interagere med kommunen ikkje blir påverka til å bruke teknologi det er bred enighet kan vere dårlegt for samfunnet

Og det med diversitet er jo ein stor faktor. Opensource er mykje flinkare på å representere minoritetspråkog

Og når det er gratis i utgongspunktet burde jo det frigi pengar til ansatte

@christoffer @harald @dataknut Eg skal ikkje seie kva ein kommune burde gjera, for innføre opne tenester er grisevanskeleg. For det første må fleire kommuner samarbeide skal det henge på greip, men kommunar liker (ironisk nok) ikkje spleiselag. For det andre må ein da drive prosjekt sjølv, og det er genuint vanskeleg, men vert alltid undervurdert kor vanskeleg er. Dermed kjem ofte amatørar på banen, når det er akkurat der ein burde leigd inn profesjonelle som har gjort det før.

@Steinar

for innføre opne tenester er grisevanskeleg


Det er vi nok ikke uenige om. Spørsmålet er hvordan kan vi gjøre det lettere? Kan man bygge opp kompetanse i norske selskaper eller for den saks skyld offentlige institusjoner som kan gjøre det enklere? Både enklere å gjøre gode valg, og enklere å holde rakleverket gående på en fornuftig måte.

@harald Godt spørsmål, som dei seier. Det er enklare peike på problem enn formulere fornuftige løysingar...

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.