Eg plukka nett fram bassen i forbifarten, og den fyrste songen som ramla ned i hovudet på meg, var "Berit Smerit Perit på sumerisk majonesbar" frå den kjende barne-TV-serien Uhu. Eg spelte refrenget, og det viste seg å vera overraskande innfløkt, prøv sjølv (refrenget i E, songen elles går då i ciss). De dresserte elger sto bak denne songen, og dei gjorde skikkeleg arbeid.

Dagens er gamalt. Tradisjonen seier at det er skrive av den engelske bispen og historikaren Beda, kanskje i år 735. Gjendiktinga frå gamalengelsk er ved Arthur Sandved, og er kraftfull. Særleg slutten har bra tyngd:

Bedas dødssang

Innfor den ferd som venter oss alle
er ingen visere enn han bør være,
om han, før han farer herfra,
betenker hvilken dom - god eller ond -
som vil felles over hans sjel efter døden.

Me har nett sett oppatt Il tempo gigante, og det slær meg kva for eit flott hyllingskantaten til Hallstein Bronskimlet eigentleg er:

Eg helsar Fy Fasan frå ørkenlandet
og det har nokon og kvar fått sanne,
at denne sjeiken var stinn tå gryn!

For oppfinnaren han kjensle fekk
og skreiv so ut ein stor, gild sjekk

Slik at på startstreken no til helgen
stiller sykkelreparatør Reodor Felgen
opp med noko som trillar fort!

Og som berer namnet på denne kantante:
Racerbilen Il Tempo Gigante!

Eivind fremhevde

Eg blir nok ingen matbloggar, og ikkje er eg interessert i å lesa slike heller. Eg gjorde det likevel i dag, fordi eg fann ei oppskrift på and i appelsinsaus med potetrosettar til, men heile tida tenkte eg "åh, kom til saken". Eg vil ha oppskrifta! Dermed har eg nemnt kva me hadde til nyttårsmiddag i dag, og då høver det, via ein litt snedig overgang, å ynskje dykk alle godt og .

Gatevandringsnotat:
- Ei skjor hakkar i plenen.
- Ein vidaregåande-elev på gata, blå pannelugg, store øyreklokker, ser på ingen og er imne i seg sjølv.
- To kvinner helsar kvarandre "god jul" i nøyaktig same tonehøgd, som ei songstrofe.
Og det same gjer eg til dykk.

Me har laga musikkvideo! Sjå Fjærland kammerkor syngje julesongar i kyrkja, og få ei god og varm kjensle. God advent, allihopa, og god og og og når den tid kjem! peertube.dk/videos/watch/18e4a

Eg høyrer fekk gjennomslag for at statskassa får nokre milliardar mindre inntekter frå alkohol, snus og sukker, men ikkje nok til at det "hjelper" på grensehandelen. Samstundes kjempar dei alt dei kan mot stakkarslege 3000 kvoteflyktningar. For eit ubrukeleg parti.

OK. Eg hiv meg utpå djupt vatn og spør konkret om noko slikt som dette er ei OK maskin i vårt tilfelle? Me blir maks. 20 samtidige brukarar, tenkjer eg.

Eg merkar at eg får litt utslett når eg høyrer orda virtualisering, orkestrering eller vmware. Eg vil ikkje bli ein sysadmin, og ikkje vil eg bruke dagar og år på /r/homelab heller. Eg vil installere ein bra Linux og tilby kule ting for bygda eg bur i. Så kva seier de om ein slik boks, samt ein liknande til backup? finn.no/bap/forsale/ad.html?fi

Vis tråden

Eg veit ingen betre plass å spørja enn her: I bygda vår har me høve til å kjøpe ein tenar som skal gje innbyggjarane eit utval digitale tenester, td. skylagring, sosiale nettverk og moro, altså noko à la yunohost.org/, for ca. 150-200 brukarar. Me vil helst ha noko som både er lett å drive og sikkert mot maskinvarefeil (altså gode tryggingskopiar).

Har de innspel til kva maskin- og programvare me bør gå for? Her er det mykje å diskutere.

Kos til kvelds: Flatbrød, ost, ripsgele og ei flaske porter. Av dette var berre osten innkjøpt, resten heimelaga. Det kjennest bra!

Dette var før oss. Dette blir der etter oss. Dette knyter saman før og no. Dette såg dei fyrste. Dette skal dei siste sjå. Dette levde formødrene og -fedrane våre. Dette lever me. Dette var og er og blir det verkelege.

Joho godtfolk, og god laurdagskveld! Eg har eit lite oppdrag til dykk nettverksskallar: Eg har omsett ferdig til nynorsk, og bed dykk prøve ut herlegdomen på demo.mobilizon.org/. Eg sjølv har sett nokre glepptak i omsetjinga, og tek gjerne imot fleire rettingar.

Eg synest dette er ei bitteliti markering verdt, fordi eit fint alternativ til Facebook-grupper og -hendingar no er opna for norske brukarar. Eg tek eit glas raudt, i alle fall, så får de hine gjera som de lystar.

Salut @mobilizon, et veuillez excuser mon français (écrit presque sans google translate);

J'ai fini le traduction de en (), sauf backend-errors. Peut-être que nous pouvons obtenir demo.mobilizon.org en nynorsk pour tester le traduction? Merci pour une bonne idée et un bon logiciel!

Det fyrste du hever at gjera Mann,
det er at døy,
naar ikkje lenger du elska kann
den fagre Møy.

(Aasmund Olavsson Vinje, frå Dølen 10.9. 1859)

Jepp, eg har funne ei ny favorittnettside. Denne er super, og har uttale på dei aller fleste ordi.

islex.arnastofnun.is/nn

Ei barokk : I arbeidet mitt er det sjeldan eg treng å bruke heile dagen på , men det laut eg i dag. Eg kan berre seia at dette må vera Satans føretrekte møteform. At dei som held ut med slikt til dagen ikkje gneg sakte av seg knokane, er meir enn eg kan fatte, og eg ovundrar dei det.

Phju. Eit lite stykke arbeid, dette, men no har eg omsett vel 80% av utsida av Mobilizon. Har att akkurat 100 strengar.

Vis tråden

Dagens aktivitet. Rydde skogsveg for småkratt, som snøgt tek over om det ikkje blir halde nede.

Show older
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.