selvpromotering 

@loki_leigh Artig at du har bilete av Aurlandsfjorden. Det er ikkje så langt frå mine trakter.

EIN DAG tek Facebook slutt. Og Spotify. Og Google. Og Amazon. Og Apple. og Microsoft. Og kanskje til og med Snabelen. Men det digitale livet vårt tek ikkje slutt.

Så eg har tenkt litt på korleis me, kvar og ein, skal bu oss på at alt forsvinn (sic transit gloria mundi). Så langt har eg ikkje noko anna godt svar enn at kvar ein må ha sin eigen bit av internett i kjellaren.

Dagens vesle /songtekst denne gongen er frå John Fogerty. Høver bra på slike dagar, synest eg:

I'd sure like a cool drink of water,
soft rug to wipe my face
Sure like a woman to talk to
in this place

'Cause it's a hundred and ten,
a hundred and ten in the shade
Going way down,
Mama won't you carry me

@kf More like "Yes, Dad, it's a dinosaur. Can we please go back to saying "sparrow" now?"

@kf That they are. I think of them as such all the time, which is a bit tiresome to family members.

Det eg eigentleg saknar, er noko slikt som Origo. Hugsar de det? Det var bygd opp rundt lokalsamfunn og interessefellesskap (me hadde fjaerland.origo.no), hadde kalender, biletgalleri og vanlege bloggfunksjonar, men var samstundes knytt opp mot meir enn berre den lokale bloggen: Lokalavisene brukte Origo som kommentarplattform, altså eit slags føderert innhald. Synd det vart utkonkurrert av Facebook. Finst noko liknande no i dag?

Vis tråden

(English below) Spørsmål om -erstatning: Eg for min del bruker til gjevande småsamtalar, men skulle gjerne fått bygda mi over på noko anna enn Facebook-grupper. Mastodon er ikkje heilt eigna. Har nokon framlegg?
Mastodon is good for chats and social web life, but it's not suited or meant for what Facebook groups does. I'd like to get my local community away from FB groups, preferably something and perhaps . Suggestions?

Det. Er. Så. Varmt. (Det er difor eg ikkje orkar å skrive heile setn

@greyor I second "comprehensible input". In Norway, the traditional third language has been German, which surprisingly often has been taught with forms and tables instead of just starting to speak (there are exceptions, of course). Nowadays, many secondary school students choose Spanish instead. Latin and Greek are almost exclusively taught on university level, which is counterintuitive to me. I had French and German, but never the common denominator: Latin.

@greyor But of course, the languages themselves, and the knowledge they carry, are not to blame. When Latin and Greek were thrown out of the classrooms in compulsory schools, it was because those languages were the visible symbols for the upper class and their rule and "outdated knowledge", and so had to go. Today, however, we would need a little Latin and Greek in primary schools, I think.

Ord om dyr. Denne lista er litt inspirert av xkcd.com/1535/, og så lurer eg på kva andre folk bruker om sine , anten det er , eller noko anna? Køyr debatt. Her er i alle fall mine katteord.

Pusen
Puset (med uttala t, altså "pusett")
Puseluff
Pusens luff
Lufsens pus
Pufim
Kozepuzi eller berre puzi
Katt den puse
Preses puses
Primus pusus
Primas inter puses
Domdyret
Fillekatten
Pelskladden
Vesle strekk
Puseti

... og så sjølve namnet på katten:
Fenris.

Skandering, altså linjedeling for å gjera andre tekstar til , forsøk 2: Ole Ivars.

Han har den fineste vogna på campingplassen
Vogna mi
den kallarn
utedassen
Forteltet
han har er aller
størst Og det var
han
som kjøpte gassgrill
først

Je har ei lita vogn fra nitten
seks og åtti
Bærbar do en
såkalt
portapotty Men
campingtur er kjett uten
cash
Så je har penger dårlig
vogn og
tømmer

bæsj

Forsøk på å skandere andre tekstar til , i dag Vassendgutane. Normert til nynorsk for lyrikken sin del.

Hei
Reidar
hev du kjøpt deg
ny gjødselspreiar
?

Ja, eg
kjøpte han bortpå
AK
i går, eg
måtte
ha meg
ein ny ein når det
vart
vår

@kf Coffee implies homeostasy, so you should be OK.

@loki_leigh Hm, goth er det vel ikkje heilt nøyaktig, men eg kan tilrå dei to fyrste platene til Gåte. Folk-goth-pop-rock av noko slag. Bra i alle fall.

frå verandaen heime. Eg føler meg særs heldig. Fred, hyggelege , rein , godt og, eg repeterer, denne utsikta. Kom gjerne og bu her.
The I can enjoy every day. I feel stupidly lucky. , nice , clean and and, again, this view. Come live here, there's room for you.

Aasentunet overraskar! Denne versjonen av den beste nasjonalsongen vår fekk i alle fall fram smilet hjå meg. Vent til rundt 3:40, så skal du sjå du smiler du òg. youtube.com/watch?v=dbF_KRvIkV

Eg oppmodar hermed alle og ein kvar til å sitt eige . Det er bryet verdt.

I desse dagar er det 100 år sidan besten min, Erling Fuglesteg, vart fødd (7. mai 1920). Han var ein fjellmann av dei heilt få, reingjetar på Hardangervidda og sidan turistvert i Jotunheimen gjennom ein mannsalder, saman med gommo mi. Han voks opp i Stegadn i Luster. For meg var han ein stor mann, òg fysisk: Han fylte ei dør på langs og tvers. Besten til minne.

Eg hadde nesten gløymt det, men det er framleis tid å ynskje til lukke med dagen

Vis mer
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.