Eivind fremhevde

On the "Mozilla" subject. Let's face it, we don't have a mature and truly open browser nowadays. Despite the fact that Mozilla exist as foundation they're on the quest for revenue. And this is the main problem.
We need an open browser which is not driven by revenue, backed by foundation, and truly Open Source. And it must be just a browser, no bloatware, no tracking, no commercialization at all.
The web is a public place and we need a browser for public.

#mozilla #browser #opensource

Eivind fremhevde

Veldig kjekk lesing frå Alyssa Rosenzweig om status rundt desentraliseringa og kva me skal forvente frå framtida. Utgitt mars 2019.

rosenzweig.io/blog/the-federat

Eg såg på ulike meldingstenester i dag. Eg har fått folk til å bruke , men eg synest ikkje særleg om at sjefen i Twitter reklamerer for dei (kan det vera bra då?).
Så eg sjekka ut , og vart positivt overraska over funksjonane. Dei har meldingar, grupper, forum, blogg og -lesar! Ikkje dumt. Eg er for ideen med -meldingstenester, men det må samstundes vera ca. lett å bruke. Det verka ikkje særleg lettvint å leggje til kontaktar i Briar. Det er lettare i Signal.

Hey @aral. There are a gazillion VPS providers that should be able to run .js, got any to recommend?

i avisa Valdres i går. Litt synd med fyll-latinen dei sette inn på slutten, men elles greitt.

Eivind fremhevde

Poll: I am using Fediverse groups via e.g. gup.pe/

.

Confused by "groups" in Fediverse? Please have a look at the link.

Please consider boosting for better results and to spread the word.

Bergen altså! City of rain and pain slær til og serverer sumarpop, lett som luft og glatt som ein softis i sola. Eg høyrde "Neste sommer" av den Oslo-busette bergensduoen Innestengt fyrst i dag. Herleg. yewtu.be/watch?v=XntuTjGVqig

Eivind fremhevde

🌊 ~ ~ ⛵ ~ ~ 🌊
🐌 snail away 🎶
🎶 snail away 🐌
🐌 snail away 🎶
🌊 ~ ~ ⛵ ~ ~ 🌊

Eg set no og då. Når brygginga er bortimot ferdig, er det tid for å setja til kveik (altså gjær). Kvar gong eg drys kveiken over vørten, sender eg med gode ord. Eg seier "Må du ganga vel". Den alderdommelege infinitiven gjer det litt meir høgtidssamt. Eg veit sjølvsagt at gjærsoppen gjev jamt blanke i kva eg, ei heilt anna livsform, seier. Eg seier det lell, for godt brygg å få.

Det skal forresten bli jolegåve.

Let's do today: I realise my of choice may not exist. I (think I) want a of sorts, but with a Bigsby, a wide-range humbucker in the neck position, and a reverse control plate with the volume closest to the pickups. It should be in light-weight local wood with ergonomic cut-outs, Fender scale length, perfectly finished frets, locking tuners, a well-built, sturdy feel, a nice vivid colour and lots of sustain. I might one day have to build it myself.

Her har vore ei produktiv . Me tok opp poteter og sette mange og førti liter øl, samt fullførte vinterfôringa av biene.

Eg er , og det er aller oftast ein gjevande . Eg merkar at eg ikkje let elevane sitja særleg lenge om gongen. Dei skal røre på seg, dei skal opp og ut, dei skal stå og gå og flytta på seg. Eg ser ikkje bort frå at det kanskje blir litt mykje, men det er slik det blir.

I serien "små og mellomstore irritasjonar" presenterer eg her "Jubel på valvake", særleg når dei jublar med ein gong dei veit kamera er på. Kan de vera så snille å halde snut, slik at me høyrer kva som blir sagt? På vegner av mange: Takk.

Eivind fremhevde

@gert @aral Is it okay now to call Twitter a "proprietary and centralised alternative to Mastodon" ?

"Dei frearlause menn" finst i fleire variantar, alle frå Telemark. Historia handlar om menn som legg ut på seglas jolekvelden, noko som er synd fordi det er heilagdag. Dei strandar på ei aud øy, matlause, og blir nøydde til å eta ma. skorne sine. Til slutt kastar dei lodd om kven som må døy for å bli mat for dei hine. Det fell på styringsmannen. Dei drep han, og syndar dermed meir, men ingen vil eta av han. Så kjem Maria møy i form av ei due og gjev dei tilgjeving, og dei kjem seg heim.

Vis tråden

I kveld har eg lyst til å dele litt med dykk. Dette er Kirsten Bråten Berg som syng Dei frearlause menn (meir om historia i kommentar). Melodien er murk, litt i slekt med -melodiføring, og framføringa er eineståande god. Det er tvillaust Bråten Berg som tolkar, men ho sjølv er ikkje i fokus. Det er sjølve verket som tel. Utøvaren står i ei lang line av tidlegare og framtidige songarar, og veit det. Det er heilt uegoistisk, og dermed forfriskande og vakkert. yewtu.be/watch?v=VosC2T9Ilks

I kveld har eg vore lydmann for ein flott konsert i kyrkje: Hildegunn Riise og toppmusikarar, mellom dei Terje Isungset og sjølvaste Eivind Aarset, framførte Olav H Hauge. Særs fint.

I rettferds namn må eg nemne at Velvet Belly eigentleg er nittitalsmusikk òg. The Landing kom i 97, var det vel. Eg synest denne songen viser litt av kva som er vitsen med bandet.

Vis tråden

I dag vil eg by på litt frå det gladet #2000-talet. Velvet Belly var eit tidvis superbra band. Litt ujamne, men dei beste platene var verkeleg storarta - Lucia og The landing er vel dei beste.
Dette dømet syner at til og med songar som vart uteletne frå platene er særs bra. Jadåjadå, eg veit at eg bryt ei lov her, men denne finst ikkje på korkje internett eller strøymetenester. "Scar" frå bonus-CDen til sisteplata. Røysta til Anne Marie Almedal er som vanleg verd å høyre.

Show older
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.