I dag vil eg slå eit lite slag for plata "Ha ti dæ!" av Geirr Lystrup og godtfolk. Mange gode tjuvlån frå gamaldanstradisjonen, framifrå gode tekstar og eminent tubaspel av Stein Erik Tafjord. Høyrest rart ut til saman, men er bra! Kan høyrast på youtube og strøymetenester, td. her: open.spotify.com/album/79EMnQp

I dag kom eg over . Frå dikt nr. 5:

"Soles occidere et redire possunt:
nobis, cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda."

Vakkert både på latin og norsk, her ved Sigmund Skard:

"Soler glader, og ris på nytt or havet;
Vi, når dagen vår hastig ut har brunne,
søv i æva og aldri meir skal vakna."

Dette er kult. Eg har høyrt på tanukitunes.com i dag. Særs mykje bra på radioen der, til dømes tanukitunes.com/library/tracks

Eg les "Nilen - historiens elv" av Terje Tvedt. Han omtalar den franske forfattaren Gustave Flaubert, og sitatet er vakkert nok til å dele:

"Rent filosofisk og eksistensielt mente han at *ordning* innebar en fordømmende og prippen holdning til menneskets tilstand og motvirket den åpenhet og fravær av rigiditet og regler mennesket burde tilstrebe."

Godt sagt!

Veit nokon om det går an å installera på ein Odroid-boks?
Does anybody know if it's possible to install Yunohost on an Odroid box? The HC-1 and HC-2 seem nice.

Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.