Åhoj. Eg må ut med denne òg. For eit par dagar sidan var det såkalla NGD, altså "ny -dag". Frå fagre Jølster henta eg denne lekkerbiskenen, etter ein rørande avskil med seljaren frå Jorviksherad i England. Sei hei til ein Ibanez Blazer, BL-400BS, frå 1981, laga på Terada-fabrikken i Japan. På denne har eg allereie sunge høgsongen etter erkeengelen David (Gilmour) og lese teksten etter evangelisten Markus Knopfler. Glede! Spel meir!

Siste veka har eg vore i skogen nesten dagleg. Motorsag, øks, verneutstyr, vendeband, bleig, fil, fyrstehjelpspakning og ikkje minst fred i hugen. Eg får lov å hogge i oreskogen til grannen, ein gild gardbrukar. Dette er arbeid eg tilrår til ein kvar. Det gjer og er godt. Gå i skogen!

@SnabelAdmin Åh ver så snill og please, kan me få skrive lange innlegg? Det er ikkje ofte eg har lyst, men når eg har lyst, så har eg. Eg spør fordi eg trivst her på og gjerne vil fleske litt til no og då.

Dagens :

Trebjødn
Trebjødn hoppa frao grein te grein
Han ha ein gruele fart
Han minna litt om Tarzan,
Men e mykkje minder, soklart.

Trebjødn snakka sitt eige spraok
so ikkje e lett å førstao.
Han faor ikkje smaka bondesmør
elde skjeva med sukker pao.

(Ragnar Hovland)

@avsides @Jordbruket Det er sjølvsagt ikkje notane som gjer musikken *mindre* musikalsk. Notane ber minnet om musikken og er med å læra han bort, men musikken ligg ikkje i notane - akkurat som språket ikkje ligg i bokstavane. Det er utøvarane og tolkinga deira det kjem an på.

@Jordbruket Eg les òg notar, men fort går det ikkje. Eg bruker dei som starthjelp inntil eg kan songen, og deretter som hugselapp som eg ser på av og til. Musikarar burde frigjera seg mest mogleg frå notane, er mi meining. Det er ikkje der musikken er. Den er i kroppen og i øyra.

Yo. Ettersom me nok kanskje må øve litt, utset eg konserten til i morgon onsdag kl. 21:15, same stad.

Show thread

Radio-prosjektet i går gjekk verkeleg bra! Me hadde sikkert over 10 lydarar, og fleire av dei sende applaus over SMS. Stor stas. Det blir meir, truleg i morgon kveld tysdag kl 21, og med meir av alt: Fleire mikrofonar! Fleire husstandsmedlemer som deltek! Fleire rare songar! Alt er sjølvsagt på eigne datamaskiner -hosted og . hjarteleg.velko.men/public/rad

Eg slenger meg på med kulturaktivitetar over nett. Dersom nokon har lyst til å høyre på ein lokal liten frå Fjærland, Sogn og Fjordane, kan de gå hit. Konserten startar kl. 21 i kveld sundag, og passar både for dei i og alle andre. hjarteleg.velko.men/public/rad

Eg synest eg har det bra, og føler meg heldig.

I dag vil eg gjerne dele litt frå , . Dette er mor mi, gommo mi og oldemor mi - altså formødrene mine i tre generasjonar. Eg synest det er ganske spesielt å ha dei alle samla på denne måten. Dette er frå 1975, som er før eg var påtenkt, og sjølvsagt med den tids TV-estetikk. tv.nrk.no/serie/folkemusikk-i-

Greek sexual vocab 

Her kjem eit par forsøk på i form av , bra for både godt og dårleg humør. Fyrst kjem min eigen versjon av "Wild mountain honey" av Steve Miller band. Dette er ei analog innspeling, gjort med langeleik, bass, el- og akustisk gitar på ein Tascam 388 eg hadde. velko.men/index.php/s/pWTqPP4k (ligg på heime).

Så kjem skamlaus, norsk pop av beste merke - Röyksopp og Sundfør. Dette er vaniljesaus - fyldig og full av kaloriar, og herleg over måte. invidio.us/watch?v=kK5EK7V88ns

Det er fredag, fyrst på ettermiddagen.
Eg har ingen framlegg til folk å fylgja,
eller framifrå festar,
eller fine fiskepinnerestaurantar,
(slikt finst ikkje, folkens)
eg berre ynskjer alle ein ypperleg
fredeleg, fordrageleg fredag.

Eg synest desse to gruppene er i om lag same landskap: Det er mollstemt, , tek utgangspunkt i landskapet, ljoset og myrket. For meg er desse to ganske ulike platene på omtrent same stad. Fint òg at dei bruker , og i titlar og tekstar. Dette er frå og verda samstundes. God laurdag!

Show thread

Etter Slagr gjekk eg rett over til Vreid, dei som held oppe fana til avlidne Terje Bakken alias Windir, og har vidareutvikla (altså , om de treng ein merkelapp til). På Sólverv er dei i god form, og særleg vokalen til Sture Dingsøyr imponerer. Det er faktisk mogleg å forstå mesteparten av stranguleringsstraumen hans, og det er litt av ein prestasjon. Eg for min del held ikkje ut ti sekund med slik stemmebruk.

Show thread

Ein biltur i går gav meg høve til å høyra på av nokså ulikt slag, men med same grunnstemning - synest eg. Det var plata "Dirr" av trioen Slagr, og "Sólverv" av Vreid. Slagr spelar ein slags notidig , slett ikkje ulikt td. Maarja Nuut frå Estland, som særleg med plata "Muunduja" har teke meg med til ein annan stad (høyr!). Slagr gjer noko av det same. Særleg felespelar Anne Hytta spelar mjukt, men kontant. Eg òg kan stryka over strengene på ei fele, men langt frå slik.

@SnabelAdmin Eg har sett nokre skikkeleg lange innlegg her på Snabelen, men får ikkje til å skriva eit slikt sjølv. I dag hadde eg nemleg ein heil liten epistel på hjarta, men fekk ikkje lagt han ut. Går det an å laga lange tut? På førehand takk for hjelp.

: I dag har eg lyst til å gjera dykk merksame på den vesle, men høgst varierte diktsamlinga "Skot på gamal stuv" av Johannes Gjerdåker. Her er eigne dikt saman med gjendiktingar frå nesten overalt. Gjerdåker har eit fabelaktig øyra for å overføre dikt mellom språk, og lærte seg persisk(!) for å kunna gjendikte Hafiz og Omar Khayyam - les dei i boka. Takk vere vårt eige bibliotekvesen kan de lesa denne vesle skatten med ein gong! nb.no/items/752ab4ca0a38a5de12

Vis mer
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.