Følg

Veit nokon om det går an å installera på ein Odroid-boks?
Does anybody know if it's possible to install Yunohost on an Odroid box? The HC-1 and HC-2 seem nice.

@aujawindar

Eg har vert burti nokon som jobbar med yunohost men eg hugser ikkje kva hen heiter.

Gjerne prøv med taggene

Kanskje det hjelper på.

@christoffer Takk skal du ha. Det hjelper å veta kva eg skal merke innlegget med.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.