Følg

Hooooh. Eg er lærar og treng tips. Elevane mine er 16-24 år gamle, og eg treng (eller eller , kva språk de likar best) for at dei virtuelle timane skal bli lettare å halde ut.

Eg har ein del framlegg til lærerike spel sjølv, både innanfor norsk og særleg engelsk, men tek gjerne imot fleire. Har de framlegg til medrivande/oppslukande spel som gjerne kan vera nettlesarbaserte? Oppi hovudet mitt er eg klar for å laga nokre av oppgåvene i spela sjølv, men finst noko slikt?

@Ganoa Oh yeah! Den der var eg ikkje klar over. Supert, mange takk!

@aujawindar Og eg skulle gjerne sett ein lærar som lot elevane gjere ting i Minecraft. Byggje historiske stader, byggje stortinget, byggje Buckingham Palace, og kanskje spele ut nokre hendingar (Eg er ikkje inne i alle moglegheitane, men ser at det er eit særs fleksibelt spel)

@Ganoa Eg sit på Linux oftast, så eg og gutungen spelar litt Minetest. Eg kunne got vurdert slke spel fordi dei er oppslukande, lette og lære og morosame, men eg føler som lærar at eg burde laga nokre oppgåver i spelet - og då burde eg har ein eigen tenar som elevane koplar seg til. Det er mogleg, men kanskje ikkje heilt lett.

@aujawindar Ja, det er nokre praktiske utfordringar med det. Eigen tenar er nok ein føresetnad. (Minetest? Liknar det på Minecraft?)

@Ganoa Minetest er ei utgåve av Minecraft, ja. Det finst fleire opne variantar av det spelet.

@amici Hmnei, ikkje fyrst og fremst, men det er klart at gratisprogram er dei som er lettast å ta i bruk fort.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.