Har dykk noko kule fødivers profiler å følgja?

Er litt interessant å sjå kva folk følgjer med på i fødiverset.

Sjølv følgjer eg ein del på

@aral

@timecowboy

@Curator

@ChrisWere

@linuxrocks.online

@harald

@comicbot

@feditips

@themayor

@matt

@Gargron

Hilsen @christoffer

Følg

@SnabelAdmin @aral @timecowboy @Curator @harald @comicbot @feditips @themayor @matt @Gargron @christoffer

Eg starta akkurat å fylgje @Jonathan, og synest det er bra med nytt som ikkje dukkar opp andre stader.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.