Festet tut


Er en fyr, blir sikkert en del politikk og dårlig content (det går forsåvidt ut på det samme, ærlig talt).

Avsides fremhevde

Here is a serious study on Mastodon (PDF) whose conclusions are that the decentralized and federated structure generates an extremely active and vital environment.

Also observe something that Mastodon users have already seen as a possible problem to be corrected: the existence of very large instances risk to affect its functionality and premises.

**********

Qui c'é uno studio serio su Mastodon (in PDF) le cui conclusioni sono che la struttura decentralizzata e federata genera un ambiente estremamente attivo e vitale.

Osserva pure una cosa che gli utenti di Mastodon già hanno visto come un possibile problema da correggere: le istanze troppo grandi rischiano di inficiarne funzionalità e premesse.

arxiv.org/pdf/1909.05801.pdf

Avsides fremhevde

Er det noen nordmenn her inne jeg ikke følger ennå?

Kan jeg allernådigest få lov til at be Dem være så vennelig å booste denne toot?

Her er f.eks. symofni nr. 253 youtube.com/watch?v=2v7Ht2W8Z6

Litt ironisk er det også at de fleste visstnok er ment å skulle fremføres uten dirigent

Han her, Leif Segerstam har forøvrig skrevet over 300 symfonier, som er et... skummelt høyt tall.

Tror dette er sånn, tredje gangen jeg prøver ut mastodon. Ser ut til at det har skjedd noen designforbedringer siden sist (inkl åpning av CW som standard). Og så en litt mer oppegående norsk instans.


Er en fyr, blir sikkert en del politikk og dårlig content (det går forsåvidt ut på det samme, ærlig talt).

Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.