Følg

en av fornøyelsene med å ta tog forbi sandvika stasjon, er den vakkert spraymalte beskjeden

"bærum er et høl"

smiler hver gang

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.