Følg

"Asimov was drawn to the communal aspects of fan culture, but he made it more difficult for women to experience that sense of community. Women have long occupied an ambiguous place in science fiction, where they have been alternately welcomed, dismissed, and harassed. Asimov took advantage of what he called the rising percentage of “shrill young girls” at conventions in the 1960s, and his unique position at such events made his example especially insidious."
publicbooks.org/asimovs-empire

@bjoernstaerk Alex Nevala-Lees bok Astounding, om science fiction miljøet rundt John W. Campbell, er forøvrig god. Den plasserer sjangerens fødsel i en kontekst av tid, sted og mennesker, og klarer å si noe om styrkene og svakhetene ved Campbell-måten å tenke SF på. En av tingene jeg lærte er at koblingen mellom dianetikk/Hubbard og dette miljøet var enda tettere enn jeg trodde.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.