"Hvis teknologikritikken vår implisitt godtar at verden må styres av en håndfull teknologigiganter, ender vi opp med kritikk av typen “Google burde gjøre X, Facebook burde slutte å gjøre Y”.

I stedet bør vi si at selskaper som Google og Facebook _ikke burde finnes_."

@Bjørn Stærk 🇳🇴 Nå har jeg ikke rukket å lese artikkelen fra Doctorow enda, så skal være litt forsiktig med å kritisere den. Men fra hva du referere her så ser det ut til at han enten ikke har lest Zuboff, eller bare skummet veldig lett over den. De er nok mer enige enn hva det later til fra din omtale ihvertfall.

Det som slår meg med The Age of Surveillance Capitalism er nettopp at hun bruker sin bakgrunn i bl.a. økonomisk historie til å forstå overvåkningskapitalismen. Både hvor den bygger på tidligere kapitalistisk tankegods, og hvor den er (eller utgir seg for å være) annerledes. Hun gir absolutt ikke noe inntrykk av å være fastlåst i en forestilling om at verden eller internettøkonomien må være som den er i dag. Tvert imot vier hun en god del av boken til en verden før overvåkningskapitalismen, hvor man båda hadde et mer mangfoldig internett, men også nyttige tjenester bygget på data uten at datene ble høstet for profitt av monopolistiske selskaper. Dette er også eksempler hun stadig kommer tilbake til igjennom boken, nettopp som en kontrast til dagens overvåkningsbaserte internettøkonomi.

Godt mulig hun overdriver hvor treffsikre forutsigelsene til disse selskapene er, men om jeg leser din omtale riktig så risikerer Doctorow å gjøre det motsatte - å underdrive faren for den typen manipulering de prøver seg på. At de ikke er veldig treffsikre i dag, betyr ikke at de ikke vil forbedre seg. Og ser vi på hva disse selskapene driver med, så er alt rettet nettopp mot å forbedre sin evne til å forutse og manipulere oppførselen, ikke bare til individer, men grupper av mennesker.

Jeg er forøvrig helt enig i at monopolmakten til selskapene er hovedproblemet. Jeg føler bare ikke at Zuboff gjør noe forsøk på å argumentere imot det. Tvert imot, argumenterer hun jo nettopp for at det er den komplette aggregeringen av data fra mange kilder, og mange aspekter av livene våre som gir overvåkningskapitalistene makten sin. Hun skriver kanskje ikke "monopol" med store bokstaver, men det ligger likevel godt oppe i dagen.

Det hun imidlertid sier (og som jeg er enig i) er at regulering med sikte på å bryte opp disse selskapene ikke vil ha noen effekt. Vi må sikte på regulering som gjør den bakenforliggende forretningsmodellen ulovlig.

Altså ikke bare at gigantiske monopolselskaper som Facebook, Google og Amazon ikke bør finnes, men at selve forretningsmodellen hvor man samler inn og omsetter adferdsdata fra brukerne av sine produkter og tjenester ikke skal være lov.

Og ja, Zuboff omtaler eksplisitt Amazon som en av overvåkningskapitalistene.

@harald Men stemmer det ikke at boka omtaler Apple og Amazon (fram til nylig) som et positivt alternativ? Altså at det som er galt med Amazon er at de også omsider har blitt overvåkningskapitalister, ikke størrelsen og den fryktelig behandlingen av ansatte?

Følg

@harald Forøvrig går det ikke frem fra oppsummeringen min når Doctorow kritiserer boka og når han kritiserer en bredere trend i teknologikritikken den er en del av.

@Bjørn Stærk 🇳🇴 Nei, det skjønner jeg. Artikkelen står på lista, og omtalen din gir meg egentlig bare mer lyst å lese den, så håper å komme til den snart. Doctorow har jo ofte interessante vinklinger på ting, og jeg ser vel for meg at båda han og Zuboff begger har viktig innsikt som er verdt å ta med seg videre.
Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.