Følg

Rusreformutvalgets forslag om å avkriminalisere bruk er bra. Rusmisbruk er skummelt, men å straffe ofrene er meningsløst. Vi har lært dette på mange områder, og det gjelder også her: Du kan ikke piske folk opp fra bunnen.
klassekampen.no/utgave/2021-02

@bjoernstaerk _Bruk_ av rusmidler har aldri vert kriminalisert IMO.. Å være I BESITTELSE AV, eller utførefrelse av ulovlig HANDLINGER UNDER PÅVIRKNING derimot er..

Men kan ikke se at simpel påvirkning har noen gang vært kriminalisert under #Norsk #lov

@bjoernstaerk

Det skal være rett av meg å si at jeg ikke er imot selv å "dra en liner" eller ett lite knips i godt lag en dag idag.

Men som tidligere amfetamin misbruker, og fremdeles i noenlunde kontakt med "miljoet"; Så vil jeg si at på enkelte områder så er ikke Norsk lovgivning streng nok.

"Kan ikke piske folk uttav elendighet" er en overmåtelig latterlig og simplifisert ide, ofte fremsatt av enten rusmisbruker selv (med ønske om å fortsette), eller folk uten aning.

Skål!

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.