Følg

Det gjenstår fremdeles noen gjennombrudd innen teknologien for automatiske oversettelser.

@bjoernstaerk test libretranslate.com/ og sammenlign. Vesentlig forskjell? Uansett kult at man kan self-hoste.

@Bjørn Stærk 🇳🇴 Jeg sammenliknet nylig oversettelse av teksten  til "Kokken Tor" av deLillos fra 1993 fra Google Translate og DeepL Translate. Til min store overraskelse holder ikke Google Translate anno 2021 orden på pronomen gjennom teksten, mens DeepL Translate klarer det som forventet. Begge roter seg bort på ordet "preiket" og tror det er "preken".

@parlehaakon @bjoernstaerk Ein lingvist eg kjenner har testa litt, og det ser ut til at det du har observert er generelt: DeepL verkar generelt flinkare til halde styr på korrekt pronomen. Noko som igjen er naturleg mtp kva for teknologi som ligg bak. Etter kva som er kjent offentleg, er Google Translate reint statistisk.

@bjoernstaerk Hadde det fungert, hadde du ikkje overlevd slik at du kunne poste det der..

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.