Følg

Vent, 1.5-gradersmålet er at vi _ikke_ skal passere 1.5 grader? Shit.

@bjoernstaerk Kan eg ikkje forestille meg. Hadde det vore at ein ikkje skal passere, hadde det vel vore normen på Stortinget arbeide for at det ikkje skal skje? Eg meiner, at arten vår skal overleva er jo viktige greier? Ditto biomangfaldet den arten er avhengig av? Vaksne folk er vel ikkje aktivt uansvarlege, vel?

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.