Følg

Da ble det til at jeg skal ha foredrag om krypto på Ski bibliotek 13/9. Hva er kryptovaluta, hvorfor er det så mye blest om blokkjeder, hvorfor mener noen dette er fremtiden og andre at det er en bløff?

Det holder jeg gjerne andre steder også, så bare ta kontakt.

@Bjørn Stærk 🚴 Foredrag om krypto eller om kryptovaluta? Det er ikke det samme.

@harald Krypto som en samlebetegnelse på kryptovaluta og andre kryptokuponger og blokkjedeløsninger.

@Bjørn Stærk 🚴 Litt, eller mer presist, jeg drar det nok litt langt. Likevel. Krypto er og har vært et etablert begrep både i sitt fagfelt (matematikken) og i sikkerhetsbransjen i hvertfall siden andre verdenskrig. Å redusere det til å bare omhandle blokkkjedebaserte betalingssystemer er problematisk for begge disse fagfeltene. Det blir litt som å kalle homøopati og akupunktur for medisin.

Krypto er et viktig fag for at vi skal kunne kommunisere fritt og sikkert over usikre kanaler, som f.eks. internett. Det er sentralt i alt fra de mange tusen TLS-koblingene du sansynligvis gjør hver eneste dag, til autentiseringsløsningen du bruker for å signere dokumenter i nettbanken din (BankID).

At det også brukes i blokkkjedebaserte betalingssystemer, DRM og til å hindre deg i å reparere din egen traktor gjør ikke at noe av dette er krypto. (Kanskje med unntak av DRM, som jo egentlig er plain public-key krypto hvor man prøver å holde begge nøklene hemmelig.)

Så, blokkkjedesystemen bruker krypto, men er det ikke.

@harald Språket lever og endrer seg hele tiden. Beklager. Krypto har blitt et ord som primært betyr blokkjedebasert, avhengig av kontekst. Jeg prøver å unngå å bruke det isolert, men det fungerer fint i kombinasjon med andre ord, som kryptokupong.

@Bjørn Stærk 🚴 Ja, språket utvikler seg (heldigvis), men som med all utvikling finnes det negative og positive utviklinger. Det finnes også bevisst og ubevisst utvikling. F.eks. er diskusjonen/innføringen av kjønnsnøytrale pronomen som foregår nå en veldig bevisst (og i min mening positiv) utvikling.

Som utvikling ellers er også språkutvikling vanskelig å styre. Det kan være at "Krypto" er tapt som ord, men jeg mener det er verdt å kjempe litt for. Nettopp fordi fagfeltet det representerer er så viktig for å i det heletatt kunne ivareta fundamentale menneskerettigheter i det digitaliserte samfunnet, men også fordi forvirringen som oppstår ved å samenstille det med kryptovaluta (eller kryptokuponger—som forøvrig er et fantastisk ord!) er potensielt veldig negativ. Jeg er ikke alene om denne bekymringen. Ledende kryptografer som f.eks. Bruce Schneier har også uttrykt bekymring for konsekvensene denne forvirringen kan forårsake.

I en tid hvor sikker kommunikasjon blir angrepet både fra amerikansk hold og EU, hjelper det ikke at krypto blir assosiert med ekstremt ressursforbruk, løspengevirus og hvitvasking av penger i tillegg til sin opprinnelige betydning. De fleste klarer nok å holde disse fra hverandre, men når man ser hvem som sitter og stemmer på ymse lovforslag så er det fler enn meg som ser det som problematisk at begrepene blandes.

Og for å presisere, det er ikke bruken av "krypto-" som prefix jeg synes er problematisk, men når det blir stående alene, som i "Jeg skal holde foredrag om krypto."

@harald Gjør ikke du det samme når du vil at krypto skal bety kryptografi? Jeg tror uansett det som regel et et blindspor å bruke språk som proksy for politikk. I blant, ja, men nå bruker du mye krefter på å korrigere min ene bruk av et ord som for lengst har fått en ny betydning. Du oppnår null på det området som teller.

@Bjørn Stærk 🚴

Gjør ikke du det samme når du vil at krypto skal bety kryptografi?


Det handler ikke om hva jeg vil. Jeg er like uviktig som du er i denne sammenhengen. Det handler om at begrepet allerede har en godt etablert betydning som er i vanlig og daglig bruk, og har vært det i decennier. Det er selvsagt helt greit å gi blokkkjedefolka definisjonsmakt og si at de to-tre siste års nye bruk av begrepet overstyrer den eksisterende betyrdningen av ordet, men jeg har ikke helt forstått deg dit at det er det du er ute etter heller.

Hvordan du leser meg til at jeg bruker språket som proksy for politikk er for meg et mysterium. Det får vi ta over en øl ved anledning.

Men du har nok rett i at min litt pedantiske påminnelse om at begrepet allerede har en betyrdning ikke oppnår noe. Ved å insistere på at blokkkjedefolka har definisjonsmakten oppnår man i det minste det. Det er jo noe.

@harald Det er jo også poenget mitt: Det handler ikke om hva du vil, for ordet krypto har allerede fått denne nye betydningen. Ikke bare blant blokkjedeentusiastene men i mediene.

Men jeg bruker altså ordet "krypto" sjelden selv, fordi det som regel er for upresist. Man kjøper ikke "krypto", man kjøper kryptomynter eller kryptokuponger.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.