Eg høyrer fekk gjennomslag for at statskassa får nokre milliardar mindre inntekter frå alkohol, snus og sukker, men ikkje nok til at det "hjelper" på grensehandelen. Samstundes kjempar dei alt dei kan mot stakkarslege 3000 kvoteflyktningar. For eit ubrukeleg parti.

Ads on website.
You have websites without ads
You have websites with reasonable ads
You have websites with annoying ads
You have websites with aggressive ads
and then you have itavisen.no/

I will never not be annoyed by the number of illustration job postings that are basically "illustrator wanted for children's book." The end. Or, "illustrator wanted for app developer." Like... WHAT THE FUCK IS THE PROJECT? WHAT'S YOUR BUDGET? I don't want to send 20 emails that just say "tell me more about your project!" Don't waste our time with this vague job posting bullshit, people.

Eg veit ingen betre plass å spørja enn her: I bygda vår har me høve til å kjøpe ein tenar som skal gje innbyggjarane eit utval digitale tenester, td. skylagring, sosiale nettverk og moro, altså noko à la yunohost.org/, for ca. 150-200 brukarar. Me vil helst ha noko som både er lett å drive og sikkert mot maskinvarefeil (altså gode tryggingskopiar).

Har de innspel til kva maskin- og programvare me bør gå for? Her er det mykje å diskutere.

Interessant korleis er desidert den største og meste populære taggen i fødiverset før , og 😅

Is there someone you follow who does good posts but you don't want to see their boosts?

✅ To hide someone's boosts go to their profile, click the "..." button and select "Hide boosts from". (To unmute their boosts, just do the same thing again.)

Their other posts will work just like before, only their boosts will be hidden.

#MastoTips #FediTips #Mastodon #Muting #Boosts

If anyone's interested in watching me getting my ass kicked my @hamishtpb at #BattleForWesnoth here's the VOD
twitch.tv/videos/816670029
It's a great #FOSS turn-based-strategy game which I can heartily recommend.

Berre nemner det no som det er masse black friday avslag. Fri og etisk programvare har ALLTID 100% avslag heile året!

Spar penga dine og bruk noko som gjer verda ein bittelitt betre plass. 😁

Are there certain words or phrases that you just don't want to see on Mastodon?

✅ You can hide posts, notifications, messages or profiles containing these words using Mastodon's filters. Go to Preferences > Filters > Add New Filter to customise what you are shown

You can choose what type of content gets filtered, whether the messages are permanently filtered, and whether the trigger word or phrase has to be an exact match.

#MastoTips #FediTips #Mastodon #Filters #Moderation

Då har @frikultur ein profil på fødiverset. Der kjem arrangementer og kunngjeringar til å bli posta framover!

Vis mer
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.