Følg

Ser ut til at det e ein heil del med folk som hoppar inn i Mastodon etter den nye algoritmen og noko som høyrest ut som skygge ut-sparking hos Twitter.

Ikkje bra greier, men veldig bra for Mastodon og resten av fediverset! 😅

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.