Følg

Ser ut til at det e ein heil del med folk som hoppar inn i Mastodon etter den nye algoritmen og noko som høyrest ut som skygge ut-sparking hos Twitter.

Ikkje bra greier, men veldig bra for Mastodon og resten av fediverset! 😅

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.