@Nora Heyerdahl @Christoffer Tallerås

The document, published by Berners-Lee’s Web Foundation, has the backing of more than 150 organisations, from Microsoft, Twitter, Google and Facebook to the digital rights group the Electronic Frontier Foundation.


Dette sier vel det som trengs. Skal man "redde" internett (eller web, som mange fortsatt forveksler med internett) så er det kun én av disse organisasjonene som har noe der å gjøre. Problemet er ikke "fake news" (kan vi ikke bare kalle det som det er: propaganda,) men at web er fullstendig dominert av et lite knippe med veldig mektige organisasjoner, og at disse har fått lov til å utvikle en forretningsmodell som er direkte giftig for demokrati og folkestyre. Vi trenger ikke en kontrakt for veven, vi trenger regulering som hindrer at disse sentraliserte megaselskapene skal få melke oss for informasjon. Vi trenger regulering som gjør at de som opererer i et gitt land må betale skatt til det aktuelle landet. Vi trenger regulering som gjør at websider som tyster på brukerne sine til google, facebook eller hve som helst andre får sanksjoner. Vi trenger regulering som gjør at vi, via de folkevalgte eller direkter kan ha en oppriktig formening om hvem vi deler data med, og hva vi deler med dem, og vi trenger en oppriktig mulighet til å kunne ta et valg og si "nei, mine data får du ei!"

Og vi trenger politikere som skjønner at hvis vi ikke snart begynner å gi støtte til lokale foretak som kan gjøre oss uavhengige av megaselskapene borte på Californiakysten.

Det er nå hva jeg tenker, ihvertfall...
Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.