Følg

No har WHO erklært ein global krise!

Korleis Kina jobbar mot viruset er nesten som i ein film. Ganske sjukt å sjå på. Litt lettare å gjere slikt når når ikkje er like bekymra for menneskerettigheitar då.

Merkar at WHO gjer alt dei kan for å snakke snilt om Kina så dei ikkje blir sure hahah 😂

Smitte fara på dette viruset er vist heilt ekstremt også med noko som 2% daudeligheit, men ikkje siter meg på det.

nrk.no/urix/who-erklaerer-inte

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.