Fra Dagbladet:

Folkehelseinstituttet samarbeider med flere aktører i arbeidet om å utvikle en app som forhåpentligvis vil kunne spore smitte.


Dette kunne jo ha vært en god idé, men jeg tviler sterkt på at de klarer å ivareta personvernet på en tilstrekkelig måte. Ihvertfall om man tar folkehelseinstituttets nettsider i betraktning - som tyster på alle sine besøkende til både google, adobe og flere av reklamegigantene. Uten å vite hvem de nevnte aktørene er, tillater jeg meg å forhåndsdømme initiativet som enda et ledd i å flytte grensene for hva vi tillater av personlig sporing og av hvem.

#norge #samfunn #internett #sporing #personvern #covid19
Følg

@harald

En bekymring er også at informasjonen samles ikkje berre om ein sjølv men at informasjonen som samles inn også indirekte vill samle info om folk i same familie, venner, gruppe osv.

Etter nok tid er det veldig enkelt å matche up folk med informasjonen

Så kan veldig lett bli litt non-consent i praksis

Også er jo sjølvsagt kvar går denne informasjonen til etterpå, blir dataene destruert, solgt eller spart på til nokon hacker det?

@Christoffer Tallerås :noreg: Det er nettopp det. Så langt har ikke offentlige etater og institusjoner vist særlig interesse i problemstillingen i det heletatt. Vi trenger utfyllende og konkret informasjon om hvem som får tilgang til informasjonen, nøyaktig hva som blir samlet inn, og hva som skjer med informasjonen når behovet ikke er der lengre.
Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.