Følg

Høyres ut som dei forandre standpunkt. 🤔 Kanskje dumt å lansere eit prosjekt som ikkje er personvennleg fordi platformen ikkje lar deg praktisk gjennomføre det.

Og som nemnt i artikkelen og blant personvernforkjempere har vi gode eksempler frå Singapor på korleis dette kan gjennomføres.

nrkbeta.no/2020/04/09/simula-o

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.