Følg

Sjår ut som Riot.im har bytta namn til element og oppgradert ein del av korleis dei gjer ting!

element.io/

Element har vokst ein del sidan eg starta å bruke det

- 18 millioner+ brukare
- Firefox bruker det til sin "comunity gruppe" eller noko
- 1 million + bedriftsbrukare
- Brukes og stoles på av USA i tillegg til Franske og Tyske myndigheiter.

Men viktigst av alt er at det er i ferd med å virke mykje meir profesjonelt som er ein ting som har vore litt kjett tidligare.

It's FOSS gjorde ein artikkel om omgjeringa frå Riot til Element for dei som er nysgjerrige.

itsfoss.com/riot-to-element/

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.