Følg

Må seie at det er litt ukomfertabelt å vite at nokon av skaparane av Lemmy er kommunister som ikkje annerkjennar det kulturelle folkemordet av Uighurene.

Kan hende at dei klare å føre plattformen på ein god måte, men dei også plattformar masse problematisk innhald.

Er regelsett litt skuffende. Men begynner å bli vandt til dette etter å ha vore på fødiverset ein stund.

😰

Mens vi er veldig gode på å deplattforme nazi og høgreekstremt innhald så skulle eg ønskje at fødiverset er meir flinke på å vere kritiske til venstre ekstremisme også, spesielt mot tankies.

@christoffer Eg synes eigentleg me burde slutte å snakke om "høgre" og "venstre" 🤔
Viss både sosialistar og kommunistar som kjempar for eit klasselaust samfunn med like rettigheitar er på samme "venstre" side som såkalla "kommunistar" som ønsker klasseskille og ei slags blanding av kapitalisme og diktatur, så skjønner eg intenting 🤦

Ekstremistar er ekstremistar, uansett kva dei kaller seg sjølv, og hatefulle ytringar er like forkasteleg uansett kor dei kjem ifrå.

@matiaslavik Ja, difor det kalles ein hestesko, er i praksis dei sama type folka og ekstremismen.

Men det er verdt å skilja mellom dei forskjellige ekstremismene. Det er ganske forskjellig politiske systemar og forskjellig kultur, vertfall etter min erfaring.

@christoffer Ja, godt poeng!

Og ja, det er det, men eg føler den kategoriseringa blir litt for ofte misbrukt av folk. Folk på høgresida kallar sosialistar for "kommunistar" (utan å vite kva det eigentleg er), og sett ein link melom sosialisme og diktatur. Og folk på venstresida knyttar høgreekstrem terror til generell høgrepolitikk.
Ekstremisme er ekstremisme, og det har ofte lite til felless med vanlege folk sitt syn på høgre/venstre-politikk.

@matiaslavik Ja, det er veldig sant.

Eg trur noko av det kjem frå at tankies er litt slue og driv med hundeplystring og slikt hvor dei kallar seg sosialister.

Men ja, sosialisme er eit utruleg bredt begrep og innehaver sosial demokrati som til og med er ein form for kapitalisme.

Men så er det vanskelegt å halde på ein slik nyanse i alle nivåar i heile samfunnet. Og mykje er vel amerikanisering av diskusjon.

@christoffer Ja, har inntrykk av det eg og. Dei veit vel at den sida av politikken ikkje har det samma ryktet på seg når det kjem til ekstremisme og sånt.

Ja, blir litt mykje "navneslenging" i politikken 😅

@matiaslavik @christoffer Men så er det jo: "tankies" (stalinister, ymse MLere) *tar ikke feil* når de kaller seg sosialister - sosialisme og kommunisme har historisk vært og er i noen grad ensbetydende ord. Men: MLteori sier at sosialisme er et steg mot kommunisme. En må også ha i mente at sovjet, folkerep. kina og ML-stater flest ikke påst/påstår å ha oppnådd sosialisme, og ivhertfall ikke kommunisme (som samfunnsorden, ikke ideologi) - kina påstår vel nå at de oppnår sosialisme innen 2060

@christoffer @matiaslavik Tror det dessverre er vanskelig å utdefinere xinjiang-fornektere helt fra kommunismeparaplyen når de ellers har kommunistiske synspunkt/handlinger.

Og: "ekstremisme er ekstremisme" blir for enkelt imo - det er trolig helt andre ting bak fornektinga til pro-prc-gjengen ("det er vestlig propaganda") enn høyreekstreme om holocaust (taktisk, evt det skjedde ikke og derfor må de gjøre det igjen) - sistnevnte hater faktisk jøder, mens førstn. (1/2)

@christoffer @matiaslavik tror nok oppriktig det hele er vestlig/imperialistisk propaganda (såfremt de ikke jobber for kommunistpartiet som propagandister...), og har ikke noe hat mot uigurer akkurat. (ikke det at det ikke finnes rasister osv på venstresida, akkurat som hos liberale og konservative)

@christoffer @matiaslavik (gjetninga mi på hvorfor de er så iherdige på å forsvare PRC er også at de har et ønske om å være på den vinnende sida, og det kan de jo tro om de tror kommunistpartiet faktisk prøver på kommunisme og ellers gjør Bra Ting og ikke Dårlige Ting)

@victor @christoffer Kva meiner du med "kommunistiske synspunkt" då? At klasseskille er bra? At klasseskille er dårlig? At kapitalisme med enorme monopol er fint? At arbeiderklassen ikkje skal få bestemme? Alt dette er ting som har vore sentralt i det me kallar for kommunis-Kina.

Problemet er at me definerer "kommunisme" ut ifrå kva land som Russland og Kina står for (som til tider har endra seg), samtidig som me kallar kommunisme for ei form for sosialisme.

@matiaslavik @victor Sånn eg kjønner det så ønskjar ikkje tankies at det skal vere kapitalisme i det heile tatt, men at man skal bruke all slags verktøy for å realisere kommunisme.

For tankies så er folkemord for å få til kommunsime greit

@christoffer @victor Ja, har sett sånne folk, og har aldri blitt heilt klok på dei 🤔
Ein kan ikkje påstå at ein står for eit klasselaust samfunn der folket er i sentrum, samtidig som ein støtter politiske system som baserer seg på diktatur og klasseskille?
Men det er jo faktisk det mange av dei gjer 🤦

@matiaslavik @victor

Noko av det eg har oppdaga på lemmy 😅

Etablerte medier kvar man mister jobben for å drive usanningar = dårlegt

Youtube video = bra

Ikkje at begrunna v kjeldene så kan det ikkje vere at youtube har rett. Men får ein følelse av at det er propaganda som blir delt her

@christoffer @victor Jøss 😓
Eg synes eigentleg at Asia-hat/fordommar, xenofobi og partiskheit i diskusjonar rundt Kina vs "vesten" er eit ganske stort problem, og har ofte sett at folk (t.o.m. venner) ukritisk deler feilinformasjon om Kina/kinesere. Men å påstå at Uighur-undertrykkinga er vestleg propaganda er jo berre tull. Den har jo etter kvart blitt ganske godt dokumentert.

Blir litt som å kalle nokon "rasist" fordi dei kritiserer Mulgabe eller Idi Amin for det dei har gjort 🙄

@matiaslavik @christoffer Inntrykket mitt er at de ikke mener at kina eller whatever har oppnådd sosialisme, men at de jobber seg på vei dit (jf. at kommunistpartiet i kina selv mener de får sosialisme i 2060 elns).
Dette er jo naturligvis kobla sammen med et, kremt, spesielt syn på hva som er viktig(st) i sos./kommunisme - skjer gjerne at de ignorer mangel på sosiale/politiske friheter vs framskrittene i materiall levestandard (som fra andre kommunistiske ståsted er en problematisk holdning)

@victor @christoffer Vel, det varierer nok kva dei folka meiner, men det er i alle fall ikkje mangel på folk med absurde meiningar her i verda 😓

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.