@dataknut @harald

Ja, det høyres riktig ut. Også er det nok snakk om lang tid også.

Eg trur kommuneIT alltid vil vere suboptimalt. Det er vanskelegt å ha eit perfekt system når det er mange faktorer som må reknes til og at ting skal funke

Men det er definitivt mogle å gjere ting betre

I kommunen min har vi gått over til Linux på biblioteket og vi har fått til nokon andre småting. Om vi har mange engasjerte som følgjer med og kommer med gode forslag som funker i praksis trur eg det blir bra

@Christoffer :noreg:

Eg trur kommuneIT alltid vil vere suboptimalt. Det er vanskelegt å ha eit perfekt system når det er mange faktorer som må reknes til og at ting skal funke


Her tror jeg du er inne på noe viktig. Det er også grunnen til at jeg etterspør noe tverrkomunalt som kan hjelpe kommunene å sørge for at de tar gode valg som ikke kaster pengene ut av vinduet. Store kommuner burde ikke ha noe problem med å drifte det meste av egen infrastruktur, men for små kommuner kan det være mye å spare (og tjene) på å etablere en felles tjeneste som kan drifte infrastrukturen.
Følg

@harald Ja!

Eg tenkte på om fri kultur og EFN skulle laga ein sånn

"oppskrift bra digitalkommune"

eller noko kvar det lages eit opplegg som sendes til alle kommunene, også gjeres det moglegt for møte, konferanse og liknende

men at alt gjeres som ein kampanje og gjeres i sosiale medier og liknende.

Men veit ikkje om fri kultur vil ha kapasitet til noko slikt før årsmøtet

@harald For ikkje å gløyme så er det ikkje alle kommuner som er sikre nok mot dataangrep som er eit reelt problem!

@Christoffer :noreg: Nei, som sagt ved å gå sammen flere kan de få ressurser nok til det de trenger. Jobber med informasjonssikkerhet selv, så vet litt om de utfordringene. Men det samme gjelder der også. De løsningene som virkelig hjelper er ikke nødvendigvis de som koster mest. Men det hjelper å ha noen som forstår både infrastrukturen og problemstillingene i staben.
Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.