Følg

Eg har begynt å lære meg eit nytt språk og det er Esperanto.

Det som gjer esperanto kult er at det er konstruert og er basert på latin. Poenget er at det er eit samlende språk som ikkje er forbundt til ein nasjonalitet, og er meint til å vere heile verdas andre språk eller lingua franca.

Ein eigenskap ee at det er det etteste språket å lære med utrulegt få grammatiske reglar som gjer språket veldig inkluderande.

esperanto.net/

Fant ut at esperanto var i NRK i dag som var litt morrosamt. Eg har jo no drive med Esperanto uavhengig av det heheh

Men kanskje det betyr ar esperanto har hatt eit upkick i det siste?

@christoffer "det er eit samlende språk som ikkje er forbundt til ein nasjonalitet"

For all del kos deg med esperanto - men å hevde at esperanto ikke er nasjonalistisk er å være svært eurosentrisk, og samtidig glemme at latin spredde seg slik som det gjorde gjennom romersk imperialisme og brutalt kristent overherredømme (europa ble kistnet gjennom korstog og folkemord, som skulle tvinge folk til å gi opp paganisme).

Latin, og sin tur esperanto, er slik sett språklig kolonialisme.

@christoffer Si det til folkene i Afrika og Asia mens du samtidig forteller de at dette er et "universelt språk", som tilfeldigvis ikke hadde plass for betydelige afrikansk eller asiatisk innflytelse.

De må vel bare lære seg at afrikansk og asiatisk kultur ikke er viktig, men at bare sør-europeisk kultur kan representere hele menneskeheten? 🙄

@amici Nei, men er berre litt overfladisk tenking

det er riktig at den tek utgongspunkt i europeisk språk

men eg er ein pragmatisk fyr, esperanto er språket som er mest etablert av sin type og er lettest å lære av alle verdenspråkene og uavhengig av problemene så er det eit språk som ikkje er direkte forbundet med ein nasjonalitet, etnisitet, kultur, politisk syn eller tradisjon

Men du kan for all del lage eller finne eit språk du lik sjølv og prøve å fremme det for verda.

@christoffer "eit språk som ikkje er direkte forbundet med ein nasjonalitet, etnisitet, kultur, politisk syn eller tradisjon" å si det er selvbedrageri.

Det er åpenbart at esperanto bare er et uttrykk for hva en hvit, kristen vestlig- og sørlig europeisk herskerklasse ønsker seg. Og det er den kulturen det språket representerer.

Personlig ser jeg på det som lite annet enn et forsøk på å bytte ut engelskens dominans med språket til andre tidligere kolonimakter som Spania, Italia, Frankrike, osv

@christoffer Men igjen. For all del kos deg med å lære det språket. Jeg har ikke noe direkte imot språket som sådan, jeg bare reagerer på påstanden din om at det ikke er tilknyttet en kultur, for det er det åpenbart. Det er dype historiske grunner bak hvorfor esperanto er hva det er.

Jeg har sagt mitt, om du ikke ønsker å tro meg så får det være. I det minste sa jeg ifra.

@amici som eg sa æ er det ein gangske overfladisk lesning som kjem av å ikkje vere kjent med saka

Fordi at at det er eit språksystem som er liknende sånn og sånn betyr ikkje at den tek med seg identiteten til eit eksisterende språksystem. Esperanto har eit heilt eiga grammatikksystem og er mest liknende polsk i lyd og form

Det å måtte vere basert likt frå alle språk er noko ein kan gjere men er ikkje nødvendig for eit hjelpespråk. Faktisk så blir det vanskelegare for alle å lære eit sliktspråk

@amici eit alternativ språk som er veldig bra utforma og som kanskje er det mest idielle hjelpespråket er pandunia som har vore veldig taktisk med korleis det er lagt opp

Problemet er at det er ingen som prater språket, men til og med der kan du seie det er eit slags bias mot store språk fordi målet for eit hjelpespråk er å vere mest moglegt praktisk samtidig som det ikkje har ein spesifikk nasjonalitet

Det betyr jo at imperialistiske språk slik som kinesisk Russisk er overrepresentert

@christoffer Hvis en skal samle folk rundt et nøytralt universelt språk, burde de som utformer det også være representativt utvalgte fra en rekke mangfoldige kulturer. Og noe tilsvarende et språkråd etter at første versjon av språket har blitt utformet, som skal følge opp språket, burde også ha et slikt mangfold av kulturrepresentanter.

Et språk kan aldri legetimt være universelt så lenge det representerer kun de mektige og priviligerte.

@christoffer Mogleg. Eit fint språk å lære seg i alle fall. Bra!

@aujawindar Ja! pandunia.info/ er også veldig kult.

Trur esperando og pandunia er kjekt for rollespel. Lett å lære seg og kan få til litt innlevning og dybde

@christoffer @amici Frå eit ikkje vestleg perspektiv, så blir det gjerne betre om ein går over til esperanto med tanke på at det er laga for å vera lett å lera. Samtidig tek me vekk det nasjonalistiske elementet med å lera eit andre språk.

Men esperanto er eit språk som er basert på vestlege språk og skapar privilegium for vestlege nasjonar. Me kan ikkje sei at det kan vera representativt for heile verda.

Det betyr ikkje at esperanto er ein dårleg idé, men heller at det er berre ein del av løysinga. Eg trur at det kunne vore meiningsfylt å skape forenklingar for dei største språk familiane. Eit for indoeuropeiske språk (esperanto), eit for sinotibetanske språk, eit for niger-kongo språk og så vidare. På denne måten kan me sørgje for at alle kjenner seg inkludert.

@vega heilt klart! Nokon har foreslått at man burde ha språksonar slik som du har sagt. Det er nok ein god idé

Problemet med eit språk som har frå alt er at det er språkretningar som ikkje er samanfallbare og gjer språket vanskelegt å bruke og lære.

Pandunia er det beste språkprosjektet som har eit bra grammatikksystem og men også veljer ord som det er høgest sjans at folk kjenner igjen i alle dei størsre språkstammene

@vega men eg meiner det ikkje essensielt at eit internasjonalt hjelpespråk må vere tatt frå alt likt

Eit språk må liksom uansett ha ein direksjon for å kunne henge saman ordmessigt og vere fint og praktisk å bruke og då er det uansett vanskelegt å lære

Heile verda lærar engelsk frå før og då er det antagelegt greiare å lære litt av det sama men enklere.

Det viktigste er at språket ikkje assosieres med ein spesifikk nasjonalitet.

@christoffer Eg meiner det er upassande at eit språk skal representera verda. Esperanto er kun representativt for den indoeuropeiske språk familien. Det er lett for europeare å lera språket. Men gjerne ikkje for alle andre

Eg trur det hadde vore ein mykje betre ide om kvar språkfamilie hadde komt saman rundt si eiga forenkling. Folk som snakkar niger-congo språk kan komma saman for å bli einig om deira eiga forenkla språk.

På denne måten kunne me ha redusert verdas språk til kun ein handfull.

@vega trukke du leste kva eg skreiv. Er ikkje noko mål om verdaspråk heller. Det er eit hjelpespråk

@vega "med tanke på at det er laga for å vera lett å lera" selv om jeg har kjent til esperanto i sånn 15 år om ikke lenger, så er kjenner jeg ikke til detaljene nok til å vite hva som inngår i denne påstanden.

Det eneste jeg kan si er at hva du er vant med har mye å si for hva som er enkelt for deg å lære. Om du kan norsk så blir dansk ganske enkelt. Kan du tysk er det enkelt å lære seg nederlandsk.

Hvis du er vant med kinesisk så spørs det om påstanden din fortsatt gjelder angående esperanto

@christoffer to moment:
1) esperanto er basert på flere europeiske språk - som alle er enten germanske, romanske eller slaviske. Disse tilhører alle samme språkfamilie, indo-europeisk.
2) Språket er konstruert slik at det er lett å lære, men pga 1) kun for talere av de nevnte språkgruppene. hvor lett et språk er å lære er et spørsmål om den språklige avstanden fra morsmålet til den som lærer det. følgelig er esperanto lett for med indoeurop. morsmål men ikke for de med mandarin feks.

@christoffer (resultatet er altså en euroaentrisk universalisme, uavhengig av intensjonene til Zamenhof)

@victor det blir lettere for dei å lære esperanto ein engelsk

Og når det er basert på alt samtidig er det vanskelegt for alle å lære det, som kanskje er rettferdig men er ikkje essensielt for eit nøytealt hjelpespråk

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.